Do pobrania

 

 Oświadczenie rodzica – wypełniane każdorazowo przez rodzica/opiekuna prawnego  jeśli wyraża zgodę na dział dziecka w organizowanych przez placówkę jednodniowych wyjazdach, piknikach, nocach filmowych, wycieczkach rowerowych itp, które odbywają się poza daną placówką.

kwestionariusz –  wypełniana corocznie przez rodzica/opiekuna prawnego w momencie zapisania dziecka na zajęcia świetlicowe