Do pobrania

Karta Zgłoszenia do Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi  –  wypełniana corocznie przez rodzica/opiekuna prawnego w momencie zapisania dziecka na zajęcia świetlicowe

Oświadczenie – wypełniane każdorazowo przez rodzica/opiekuna prawnego  jeśli wyraża zgodę na dział dziecka w organizowanych przez placówkę jednodniowych wyjazdach, piknikach, nocach filmowych, wycieczkach rowerowych itp, które odbywają się poza daną placówką.

Karta Kwalifikacyjna – wypełniana każdorazowo przez rodzica/opiekuna prawnego jeśli wyraża zgodę na dział dziecka w organizowanych przez placówkę kilkudniowych wycieczkach, Akcji Lato, Akcji Zima, Biwaku.