Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyjmijcie Państwo podziękowania za Waszą pracę – odpowiedzialną i pełną zaangażowania.

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

Niech słowa Ks. Mieczysława Malińskiego będą dla nas motywacją do działania. To wewnętrzna troska pozwala nam stawiać drugiego człowieka na piedestale nawet wtedy, gdy inni go odrzucili.

Dziękując Wam za zaangażowanie w pracę, chciałabym życzyć Państwu dalszej siły i motywacji do działania. Niech to, co udało nam się dokonać w minionym roku, owocuje nadal. Życzę Wam ciągłej satysfakcji z podejmowanych działań i entuzjazmu do podejmowania nowych wyzwań zawodowych. Niech troska o drugiego człowieka zawsze będzie na pierwszym miejscu.

Z najlepszymi życzeniami

Agata Kostka

Kierownik Ośrodka Wspierania Rodziny