HARMONOGRAM PRACY

HARMONOGRAM  PRACY

PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO

W 2019 ROKU

 

Miesiąc Data Godzina
 

STYCZEŃ

 

14.01.2019 15.00-17.30
 

LUTY

 

11.02.2019 25.02.2019
 

MARZEC

 

11.03.2019
 

KWIECIEŃ

 

08.04.2019 29.04.2019 30.04.2019
 

MAJ

 

13.05.2019 27.05.2019
 

CZERWIEC

 

10.06.2019 24.06.2019
 

WRZESIEŃ

 

09.09.2019 23.09.2019
 

PAŹDZIERNIK

 

 

14.10.2019

 

27.10.2019

 

LISTOPAD

 

25.11.2019
 

GRUDZIEŃ

 

09.12.2019 23.12.2019