Pracownicy biurowi

Urszula Kochanowska

Główna Księgowa Ośrodka Wspierania Rodziny

Milena Mazurek

Starszy Wychowawca

Koordynator
ds. Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Edyta Kula

Starszy Wychowawca

Koordynator
ds. Świetlicy Wielopokoleniowej oraz Dziennego Domu „Senior+”