Pracownicy biurowi

Urszula Kochanowska

Główna Księgowa Ośrodka Wspierania Rodziny

Edyta Kula

Starszy Wychowawca

Koordynator
ds. Świetlicy Wielopokoleniowej oraz Dziennego Domu „Senior+”

Joanna Primus

Wychowawca

Pomoc administracyjna