Sprawozdawczość

SPRAWOZDANIA OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY

Sprawozdanie z działalności OWR za rok 2023 – pobierz

Sprawozdanie finansowe z działalności OWR za rok 2023 – pobierz

Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną – pobierz