Realizowane projekty

Zrealizowane projekty

 1. Jak se ze starkami uwarzymy, to se rychtyk pomaszkecymy – Funduszu Lokalnego „Ramża – 2011 r.,
 2. Organizacja czasu wolnego dzieci młodzieży uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2012 r.,
 3. Organizacja czasu wolnego w Świetlicy Środowiskowej – Filia Raszczyce – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2012 r.,
 4. Mali wielcy artyści – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z Świetlicy Środowiskowej – Filia Sumina – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2012r.,
 5. Organizacja czasu wolnego w Świetlicy Środowiskowej – Filia Zwonowice – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2012 r.,
 6. Organizacja czasu wolnego w Świetlicy Środowiskowej – Filia Żytna – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2012 r.,
 7. Pożytecznie i z pasją – organizacja czasu wolnego w Świetlicy Środowiskowej w Pstrążej – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2013 r.,
 8. Organizacja czasu wolnego w Świetlicy Środowiskowej w Bogunicach – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2013 r.,
 9. Organizacja czasu wolnego w Świetlicy Środowiskowej w Adamowicach – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2013 r.,
 10. Czas wolny pożytecznie zagospodarowany! – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2013 r.,
 11. Świetlica naszym domem marzeń!! – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2013 r.,
 12. Czas wolny pożytecznie zagospodarowany – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2014 r.,
 13. Kolorowa Świetlica – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2014 r.,
 14. Rozwój pasji i zainteresowań jako priorytet w naszej świetlicy – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2014 r.,
 15. Tak spędzam czas w Świetlicy – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2014 r.,
 16. Czas wolny dzieci i młodzieży w Świetlicy Środowiskowej w Raszczycach – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2014 r.,
 17. Jedni sztrykujom, szyjom, heklujom a drudzy dlo nich tyjater szykują – Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Funduszu Lokalnego „Ramża – 2014 r.,
 18. Czas wolny w Świetlicy – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2015 r.,
 19. Pożytecznie i z pasją w Suminie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2015 r.,
 20. Ciekawie i pożytecznie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2015 r.,
 21. Czas wolny dzieci i młodzieży w Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi – – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2016 r.,
 22. Ciekawie i pożytecznie w Żytnej – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2016 r.,
 23. Pożytecznie i kreatywnie! – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2016r.,
 24. Ciekawie i pożytecznie! – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2017 r.,
 25. Kolorowa Świetlica! – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2017 r.,
 26. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Województwa Śląskiego – 2018 r.
 27.  Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – Wzmacnianie działalności funkcjonujących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego -Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Województwa Śląskiego -2020r.
 28. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – Wzmacnianie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego w 2023 r. – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Województwa Śląskiego