DANE PODSTAWOWE

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lyskach jest miejscem, gdzie każdy może uzyskać pomoc oraz poradę  psychologa w kwestii uzależnienia od alkoholu. Pomoc udzielana jest w postaci  motywowania osób uzależnionych, jak i ich rodzin do podjęcia psychoterapii, udzielaniu wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, motywowaniu osób pijących do zmiany szkodliwego wzoru picia.

Adres: ul. Sikorskiego 2

             44-200 Lyski 

Punkt jest czynny według harmonogramu: