Akty prawne

  1. Statut Ośrodka Wspierania Rodziny
  2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Wspierania Rodziny
  3. Ramowy Plan Pracy Ośrodka Wspierania Rodziny na 2019 rok – przedstawiony Plan Pracy w ciągu roku może ulec niezbędnym modyfikacjom
  4. Zarządzenie nr 9/2019- w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 dniem wolnym od pracy w Ośrodku Wspierania Rodziny
  5. Zadządzenie nr 021.14.2019 – w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru uczestników do Dziennego Domu „Senior+”
  6. Zarządzenie nr 021.16.2019 – w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 dniem wolnym od pracy w Ośrodku Wspierania Rodziny.