REALIZOWANE PROJEKTY

1.Realizacja zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2017 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

2.Realizacja zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2018 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

3.Realizacja zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2019 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

4.Realizacja zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2020 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

5.Realizacja zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2021 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”.

6.Realizacja zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2022 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”.

7..Realizacja zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2023 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”.