REALIZOWANE PROJEKTY

1.Realizacja zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2017 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

2..Realizacja zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2018 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.