Wznowienie zajęć w Dziennym Domu „Senior+”

Od 20 lipca podopieczni Dziennego Domu „Senior+” znów uczestniczą w stacjonarnych zajęciach oferowanych przez jeden z oddziałów Ośrodka Wspierania Rodziny. Czteromiesięczna przerwa spowodowana sytuacją epidemiologiczną w kraju sprawiła, że powrót do Dziennego Domu spotkał się z dużym entuzjazmem Seniorów.

Podczas pierwszych dwóch tygodni zajęć, uczestnicy wzięli udział w warsztatach tworzenia dekoracji z masy papierowej. Stworzyli miseczki, a następnie zdobili je przy użyciu farb akrylowych. Odbyły się także zajęcia artystyczne, podczas których Seniorzy poznali technikę kolażu i wykonali za jej pomocą prace przedstawiające wakacyjne krajobrazy.

W Dziennym Domu „Senior+” znowu regularnie odbywają się warsztaty z dietetykiem. Wykłady dotyczą zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia, z odpowiednim sposobem odżywiania się. Uczestnicy mają również możliwość zweryfikowania swojej wiedzy dzięki przygotowywanym dla nich quizom.

Co więcej, Seniorzy korzystają z dostosowanej do ich potrzeb rehabilitacji. Regularnie odbywają się także treningi kreatywności oraz umiejętności, które mają na celu utrzymanie umysłu osób starszych w jak najlepszej kondycji.

Wszystkie zajęcia organizowane przez placówkę odbywają się z zachowaniem wymogów sanitarnych. Seniorzy często wyrażają radość z tego, że znów mogą się spotykać i regularnie uczestniczyć w przygotowywanych dla nich warsztatach.

Dzienny Dom „Senior+” – zajęcia pakietowe

Pandemia nadal trwa, a nasze placówki niestety ciągle pozostają zamknięte. W związku z tym, podopieczni Dziennego Domu „Senior+” otrzymali kolejny pakiety zadań przeznaczone do samodzielnego wykonania w domu.

Staramy się, żeby przekazywane uczestnikom zestawy były zróżnicowane i każdy znalazł w nich coś dla siebie. Seniorzy otrzymali elementy niezbędne do wykonania dekoracyjnego lampionu. Pakiet zawierał szklany słoik, piasek, muszle, sznurek, papierowe motywy związane z tematyką morską. Samodzielnie wykonany lampion ma stanowić ozdobę mieszkania, ale również przywoływać ciepłe, wakacyjne wspomnienia.

Poza tym, Seniorzy otrzymali zestaw ćwiczeń pomagających utrzymać sprawność dłoni. Ręce odgrywają bowiem ogromną rolę w życiu każdego człowiek. To proste ćwiczenia, które każdy może wykonać w domu używając do nich zwyczajnej gumki recepturki oraz szmatki.

W ramach cotygodniowej gimnastyki umysłu, nasi podopieczni będą mogli zmierzyć się również z kodowaniem. Przygotowaliśmy także ćwiczenia wpływające na koordynację oko-ręka oraz pobudzające kreatywność.

Seniorzy wykonują powierzone im zadania z ogromną starannością. Dzielą się z wychowawcami swoimi osiągnięciami przy każdej kolejnej wizycie i z niecierpliwością czekają na powrót do placówki.

                   

Ciąg dalszy zajęć pakietowych w Dziennym Domu „Senior+”

Nowy tydzień przyniósł nowe wyzwania uczestnikom warsztatów Dziennego Domu „Senior+”. Do ich domów trafiły kolejne kreatywne pakiety zadań. Tym razem Seniorzy mają okazję, żeby doskonalić swoje rękodzielnicze umiejętności.

Pakiet zawierał przede wszystkim rzeczy niezbędne do wykonania drewnianego aniołka i przyozdobienia go techniką decoupage’u poznaną jeszcze w trakcie trwania zajęć stacjonarnych. Wśród potrzebnych akcesoriów znalazły się m.in.: farba akrylowa, lakier, pędzle, kolorowe serwetki, drewniane elementy. Warsztaty z decoupage’u cieszyły się dużym zainteresowaniem Seniorów, dlatego mamy nadzieję, że z chęcią wykonają to zadanie domowe.

Co więcej, podopieczni Dziennego Domu otrzymali przepis na muffinki oraz zestaw papilotek. Treningi kulinarne zawsze spotykają się z zaangażowaniem naszych uczestników.

Wychowawcy zadbali także o to, by w pakiecie znalazły się kolejne zestawy zadań składających się na gimnastykę umysłu. Seniorzy zmierzą się z sudoku oraz wykreślankami. Obie formy doskonalą zmysł spostrzegawczości.

Mamy nadzieję, że przygotowane zestawy pomogą Seniorom wypełnić ich czas wolny i przyniosą im satysfakcję z wykonania poszczególnych zadań.

                                 

Zajęcia pakietowe Dzienny Dom „Senior+” – II tydzień

Uczestnicy zajęć Dziennego Domu „Senior+” otrzymali kolejny pakiet z zadaniami do wykonania w domu. Mają one na celu regularną pracę nad poszczególnymi umiejętnościami również w czasie trwającej pandemii. Tym razem, wychowawcy postanowili sprawdzić przede wszystkim zdolności ogrodnicze swoich podopiecznych.

Pakiety zawierały: doniczki, ziemię, a także nasiona ziół (majeranek, bazylia, oregano, rzeżucha), czyli wszystko to, co potrzebne do założenia domowego ogródka ziołowego. Seniorzy otrzymali informację o warunkach uprawy oraz wskazówki dotyczące wykorzystania poszczególnych roślin w kuchni. W zestawie znalazły się ponadto materiały potrzebne do wykonania dekoracji do doniczki.

Podczas spędzania czasu głównie w warunkach domowych, Seniorzy powinni pamiętać o pracy nad podtrzymaniem sprawności ruchowej.           W związku z tym, otrzymali pierwszy zestaw bezpiecznych i prostych ćwiczeń oddechowych.

W trakcie odwiedzin, uczestnicy prezentowali zrealizowane już zadania, dzielili się swoimi sukcesami, opowiadali o trudnościach. Cieszymy się, że Seniorzy zaangażowali  się w tę akcję i z niecierpliwością  czekają na kolejne pakiety.

                                  

DECYZJA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 18.06.2020 R.

 

DECYZJA Nr PSI.6334.88.2020

z dnia 18 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256, z późn. zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa śląskiego – według rozdzielnika

czasowe zawieszenie działalności, na terenie podległej jednostki samorządu terytorialnego, w terminie od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 5 lipca 2020 r. w:

  1. placówkach wsparcia dziennego;
  2. dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;
  3. środowiskowych domach samopomocy;
  4. warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Zajęcia pakietowe – Dzienny Dom „Senior+”

W związku z epidemią koronawirusa sars-cov-2 w naszym kraju od marca zostały zawieszone zajęcia w naszym Dziennym Domu „Senior+”. Jest to ciężki czas dla wszystkich, dlatego ruszamy z inna formą zajęć – zajęcia pakietowe. Raz w tygodniu do domów naszych Seniorów zapuka wychowawca z przygotowanym pakietem zajęciowym. Tematyka zajęć, która zostanie zaproponowana Seniorom będzie dotyczyć różnych dziedzin tj. ogrodnictwo, uprawa roślin, zajęcia plastyczne, gry i zabawy logiczne, łamigłówki, zajęcia kulinarne, a także zestawy ćwiczeń. Mamy nadzieję, że taka inicjatywa spotka się z przychylnością Seniorów. Wierzymy, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu uda nam się przetrwać ten trudny czas. Mamy nadzieję, że jak najszybciej spotkamy się w naszym Dziennym Domu „Senior+”.

                                

OGŁOSZENIE!!!

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym regionie ,

jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję

o przedłużeniu terminu zamknięcia do 31 maja 2020r.

placówek OWR w tym:

 –  Świetlic Środowiskowych

– Świetlicy Wielopokoleniowej

 – Dziennego Domu „Senior+”

Decyzja ta podyktowana jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie

dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w regionie rybnickim i polecenia wojewody śląskiego

o terminie otwarcia placówek będziemy informować na bieżąco.

Z poważaniem

Kierownik OWR  Agata Kostka

OGŁOSZENIE!!!

 

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-Cov-2,

ZGODNIE Z DECYZJĄ Nr PSI.6334.54.2020

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 8 MAJA 2020 R.

OD 11.05.2020 R. DO 24.05.2020 R.

ZOSTAJĄ ZAWIESZONE WSZYSTKIE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE

W OŚRODKU WSPIERANIA RODZINY :

– WE WSZYSTKICH FILIACH ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W NOWEJ WSI

– W DZIENNYM DOMU „SENIOR+”

– W  ŚWIETLICY WIELOPOKOLENIOWEJ