Do pobrania

Karta Zgłoszenia do Świetlicy Wielopokoleniowej –  wypełniana corocznie przez uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego w momencie zapisania na zajęcia świetlicowe

Oświadczenie – wypełniane każdorazowo przez rodzica/opiekuna prawnego  jeśli wyraża zgodę na dział dziecka w organizowanych przez placówkę jednodniowych wyjazdach, piknikach, nocach filmowych, wycieczkach rowerowych itp, które odbywają się poza daną placówką.