Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program
“Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
– ogłoszenie o naborze

Ośrodek Wspierania Rodziny z siedzibą w Nowej Wsi informuje o rozpoczęciu realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023” finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość otrzymanego dofinasowana wynosi 28 886,40 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywanych codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym nad osobami niepełnosprawnymi na terenie Gminy Lyski.

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Gminy Lyski, legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania wniosków.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta
w szczególności przy:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności Programu dnia codziennego,
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  4. korzystaniu z dóbr kultury.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 do której należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego, zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu, klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Wspierania Rodziny w Nowej Wsi,
ul. Sportowa 1:

  • osobiście w godzinach urzędowania (poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00),
  • drogą pocztową na adres Ośrodka.

Nabór trwa do dnia 24 lutego 2023r.

Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 32 43 00 424 lub za pośrednictwem poczty e-mail: owr@lyski.pl

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia do programu AOON 2023 – pobierz

Zakres czynności w ramach programu AOON 2023 – pobierz

Klauzula informacyjna RODO w ramach programu AOON 2023 – pobierz