Ogłoszenie

        W związku z organizowaną przez nasz oddział Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi Akcją lato i Biwakiem, a w oparciu o napływające z okolicy informacje o sytuacjach niebezpiecznych, prosimy rodziców i opiekunów prawnych dzieci o dokładne zapoznanie się z regulaminami. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na zapewnienie opieki dzieciom podczas drogi na miejsca zbiórki oraz powrotnej do domów, za którą wychowawcy oraz kierownik wypoczynku nie odpowiadają.