Aktualizacja Harmonogramu Zajęć

Podobny obraz

Informujemy, że dokonano aktualizacji w harmonogramie zajęć świetlicowych w placówkach. Zapraszamy do zapoznania się: