Maseczki

Do tej pory Ośrodek Wspierania Rodziny wydał1500 szt. uszytych maseczek

oraz 900 szt. maseczek zakupionych przez Urząd Gminy Lyski dla Seniorów 65+.

Akcja szycia trwa dalej.

Postaramy się aby każdy z mieszkańców naszej Gminy otrzymał maseczkę.