Akcja zima ze świetlikiem w Zwonowicach

Zajęcia w świetlicach środowiskowych w gminie Lyski to świetne rozwiązanie w sytuacji, gdy ferie dzieci nie pokrywają się z terminami urlopów rodziców.  Prace plastyczne są taką dziedziną aktywności dziecka, która pozwalają im zdobywać wiedzę o otaczającym świecie, to więc nie tylko dobra zabawa, ale również nauka. Dzięki udziale w feryjnych zajęciach  dzieci  odkrywają  w sobie nowe pasje i zawierają nowe przyjaźnie.