„Dzień strażaka” w świetlicy środowiskowej w Dzimierzu

10 maja dzieci ze świetlicy środowiskowej miały przyjemność spędzić czas ze strażakami jednostki OSP Dzimierz. Dzień ten został poświęcony strażakom w hołdzie za ich trud
i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek ludzkiego mienia i życia. Dzieci dowiedziały się  czym zajmuje się strażak, bo nie tylko gaszeniem pożarów, czego potrzebuje do swojej pracy, a także co trzeba zrobić żeby móc zostać strażakiem. Poznali  jego  zadania  i  obowiązki  oraz  dowiedzieli  się, jakie  predyspozycje  powinien  posiadać  kandydat  na  strażaka.   Strażacy  zademonstrowali  zasady  udzielania  pierwszej  pomocy   w  nagłych  wypadkach  oraz  przypomnieli  numery  alarmowe, które  należy  znać.  Nasi goście zaprezentowali umundurowanie i ekwipunek strażaków.

Dziękujemy za wspólny czas OSP Dzimierz.