Aktualności

OGŁOSZENIE!!!

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym regionie ,

jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję

o przedłużeniu terminu zamknięcia do 31 maja 2020r.

placówek OWR w tym:

 –  Świetlic Środowiskowych

– Świetlicy Wielopokoleniowej

 – Dziennego Domu „Senior+”

Decyzja ta podyktowana jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie

dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w regionie rybnickim i polecenia wojewody śląskiego

o terminie otwarcia placówek będziemy informować na bieżąco.

Z poważaniem

Kierownik OWR  Agata Kostka

JESTEŚMY W CIĄGŁYM KONTAKCIE Z NASZYMI PODOPIECZNYMI  ZE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH , ŚWIETLICY WIELOPOKOLENIOWEJ

ORAZ DZIENNEGO DOMU SENIOR+ ,

MAMY NADZIEJĘ, ŻE JUŻ OD CZERWCA RUSZYMY ZE WSZYSTKIMI ZAJĘCIAMI W NASZYM OŚRODKU.

CZEKAMY NA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE PANA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO W TEJ SPRAWIE.

JESTEŚMY PEŁNI OPTYMIZMU I CHĘCI DO PRACY Z WAMI

I JUŻ NIE MOŻEMY SIĘ DOCZEKAĆ NA SPOTKANIA

W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI.

 

OGŁOSZENIE!!!

 

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-Cov-2,

ZGODNIE Z DECYZJĄ Nr PSI.6334.54.2020

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 8 MAJA 2020 R.

OD 11.05.2020 R. DO 24.05.2020 R.

ZOSTAJĄ ZAWIESZONE WSZYSTKIE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE

W OŚRODKU WSPIERANIA RODZINY :

– WE WSZYSTKICH FILIACH ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W NOWEJ WSI

– W DZIENNYM DOMU „SENIOR+”

– W  ŚWIETLICY WIELOPOKOLENIOWEJ 

Maseczki

Do tej pory Ośrodek Wspierania Rodziny wydał1500 szt. uszytych maseczek

oraz 900 szt. maseczek zakupionych przez Urząd Gminy Lyski dla Seniorów 65+.

Akcja szycia trwa dalej.

Postaramy się aby każdy z mieszkańców naszej Gminy otrzymał maseczkę.

Tęsknimy za Wami

Drodzy Uczestnicy,

Powoli kończy się drugi miesiąc, kiedy po raz ostatni spotkaliśmy się na zajęciach w naszych placówkach. Od tego momentu jesteśmy zawieszeni w smutnej codzienności, pozbawieni możliwości spotkań z Wami.

Każdego dnia wracamy myślami do tego co robiliśmy w ubiegłych latach. Poniżej przedstawiamy co się działo w zeszłym roku.

Tak się bawiliśmy.

Świetlica Środowiskowa

Kliknij w zdjęcie ↓

Świetlica Wielopokoleniowa

Kliknij w zdjęcie ↓

Dzienny Dom „SENIOR +”

Kliknij w zdjęcie ↓

Maseczki dla Seniorów

Pracownicy Ośrodka Wspierania Rodziny systematycznie szyją maseczki dla Seniorów 65+ naszej gminy. Codziennie staramy się przekazywać gotowe partie sołtysom. Do tej pory wydaliśmy łącznie 370 szt.:

Bogunice – 50 szt.
Pstrążna – 60 szt.
Sumina – 70 szt.
Nowa Wieś – 30 szt.
Zwonowice – 80 szt.
Lyski –  40 szt.
Adamowice – 40 szt.

W czwartek 23 kwietnia sołtysi Dzimierza, Żytnej oraz Raszczyc odbiorą przygotowane dla nich maseczki. Kolejne 180 szt.

Od piątku wydawana będzie druga partia uszytych maseczek do poszczególnych sołectw.

Darowizna

W dniu 20 kwietnia Senator Ewa Gawęda przekazała na rzecz Ośrodka Wspierania Rodziny  niezbędne materiały do wykonania maseczek dla naszych seniorów. Wśród nich znalazły się: tkanina bawełniana, flizelina, sznurek bawełniany oraz nici.

Bardzo dziękujemy za wsparcie naszej placówki

Maseczki w OWR

Pragniemy poinformować, iż pracownicy Ośrodka Wspierania Rodziny z inicjatywy Wójta Gminy Lyski oraz Kierownika  OWR szyją maseczki dla mieszkańców Gminy Lyski.

Kolorowe materiały, flizelina, gumki zostały zakupione przez naszą jednostkę.

Dla Seniorów  65 + maseczki zostaną przekazane bezpłatnie. Możliwość odbioru maseczek będzie u sołtysów w poszczególnych miejscowościach.

Podopiecznym Dziennego Domu „Senior+” oraz Świetlicy Wielopokoleniowej maseczki zostaną dostarczone.

Ponadto istniej możliwość nabycia maseczek w Nowej Wsi.

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 43 00 424.

Pracujemy od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00.