OGŁOSZENIE!!!

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym regionie ,

jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję

o przedłużeniu terminu zamknięcia do 31 maja 2020r.

placówek OWR w tym:

 –  Świetlic Środowiskowych

– Świetlicy Wielopokoleniowej

 – Dziennego Domu „Senior+”

Decyzja ta podyktowana jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie

dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w regionie rybnickim i polecenia wojewody śląskiego

o terminie otwarcia placówek będziemy informować na bieżąco.

Z poważaniem

Kierownik OWR  Agata Kostka

JESTEŚMY W CIĄGŁYM KONTAKCIE Z NASZYMI PODOPIECZNYMI  ZE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH , ŚWIETLICY WIELOPOKOLENIOWEJ

ORAZ DZIENNEGO DOMU SENIOR+ ,

MAMY NADZIEJĘ, ŻE JUŻ OD CZERWCA RUSZYMY ZE WSZYSTKIMI ZAJĘCIAMI W NASZYM OŚRODKU.

CZEKAMY NA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE PANA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO W TEJ SPRAWIE.

JESTEŚMY PEŁNI OPTYMIZMU I CHĘCI DO PRACY Z WAMI

I JUŻ NIE MOŻEMY SIĘ DOCZEKAĆ NA SPOTKANIA

W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI.

 

OGŁOSZENIE!!!

 

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-Cov-2,

ZGODNIE Z DECYZJĄ Nr PSI.6334.54.2020

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 8 MAJA 2020 R.

OD 11.05.2020 R. DO 24.05.2020 R.

ZOSTAJĄ ZAWIESZONE WSZYSTKIE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE

W OŚRODKU WSPIERANIA RODZINY :

– WE WSZYSTKICH FILIACH ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W NOWEJ WSI

– W DZIENNYM DOMU „SENIOR+”

– W  ŚWIETLICY WIELOPOKOLENIOWEJ 

Maseczki

Do tej pory Ośrodek Wspierania Rodziny wydał1500 szt. uszytych maseczek

oraz 900 szt. maseczek zakupionych przez Urząd Gminy Lyski dla Seniorów 65+.

Akcja szycia trwa dalej.

Postaramy się aby każdy z mieszkańców naszej Gminy otrzymał maseczkę.