Akcja szycia maseczek – podsumowanie

Od 7 kwietnia pracownicy Ośrodka Wspierania Rodziny z inicjatywy Wójta Gminy Lyski oraz Kierownika  OWR szyli maseczki dla mieszkańców Gminy Lyski. W pierwszej kolejności dzięki pomocy Sołtysów maseczki trafiły do grupy Seniorów po 65 roku życia, którzy są najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem. Dodatkowo do Seniorów trafiły również maseczki zakupione przez Urząd Gminy w Lyskach.

Akcja szycia maseczek – galeria

Kiedy najstarsza społeczność naszej gminy otrzymała maseczki, podjęto decyzję o zabezpieczeniu pozostałych mieszkańców, których dotyczył obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. W ciągu miesiąca pracownicy Ośrodka Wspierania Rodziny uszyli 7610 sztuk maseczek wielokrotnego użytku, które dzięki pomocy Ochotniczych Straży Pożarnych trafiły do wszystkich mieszkańców. Maseczki ochronne otrzymali również wszyscy uczniowie klas ósmych z terenu gminy, którzy w dniach 16-18 czerwiec piszą egzaminy ósmoklasisty, a także nauczyciele. 200 sztuk maseczek dostarczono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jako podziękowanie za otrzymaną darowiznę. Łącznie wydanych zostało 9568 sztuk maseczek wielokrotnego użytku.

Serdecznie dziękujemy radnym, sołtysom, którzy przekazali darowiznę finansowa na wsparcie tej akcji. Podziękowania również do Senator Ewy Gawędy, która przekazała na rzecz Ośrodka Wspierania Rodziny  niezbędne materiały do wykonania maseczek dla Seniorów.

Wszystkie maseczki zostały przekazane bezpłatnie.

Wszystkim życzymy dużo zdrowia !!!