Zajęcia pakietowe – Świetlica Wielopokoleniowa

Świetlica Wielopokoleniowa właśnie rusza z zajęciami pakietowymi. Raz w tygodniu do domów naszych uczestników zapuka wychowawca wraz z przygotowanym pakietem zajęciowym. Zajęcia te będą odbywały się z troską o ciągły i ustawiczny rozwój naszych podopiecznych. W dobie dzisiejszych czasów przyszło nam sprawować funkcje opiekuńczo-wychowawcze w sposób inny niż dotychczas, dlatego podjęliśmy działania mające na celu zrekompensować czas, w którym zamknięta jest nasza świetlica. Czas ten postaramy się wykorzystać jak najlepiej potrafimy i zajęcia, jakie zaproponujemy naszym wychowankom będą obejmowały różną problematykę dotyczącą między innymi: ogrodnictwa oraz uprawy roślin, zajęć plastyczno-artystycznych, krawieckich, gier i zabaw logicznych połączonych z łamigłówkami. Wszystkie te zajęcia będą realizowane w stałym wymiarze czasowym i ich rozwiązywanie, będzie wiązało się z gratyfikacją i drobnymi nagrodami rzeczowymi. Wierzymy wszyscy, że dzięki wspólnemu działaniu uda nam się jak najszybciej przetrwać trudny czas, w jakim znajdujemy się obecnie i jak najszybciej  spotkamy się w naszej świetlicy.