Wznowienie działalności – Świetlica Wielopokoleniowa

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr PSI.6334.9.2021 z 15 stycznia 2021 r. z dniem 20 stycznia 2021 r. wznawiamy  działalność Świetlicy Wielopokoleniowej.  Zarówno wychowawcy jak i nasi podopieczni  bardzo cieszą się, że spotkają się na zajęciach stacjonarnych.