Świąteczne spotkanie dla seniorów sołectwa Lyski

Świąteczne spotkanie dla seniorów w sołectwie Lyski odbyło się 13 grudnia w sali OSP. Dziękujemy wszystkim za przybycie i mile spędzony czas podczas kolędowania z zespołem Adagio oraz Dzimierzanki.
Ośrodkiem Wspierania Rodziny oraz sołtys Bronisław Maszkiewicz z okazji świąt Bożego Narodzenia składa serdeczne życzenia:
“Niechaj nadchodzące święta
Bożego Narodzenia
Będą radosne, zdrowe i miłe,
A Nowy Rok przyniesie
Spełnienie najskrytszych marzeń
I realizację wszelkich planów!”