Fabryka fantazji- ceramika- tworzenie jesiennych liści z gliny

Zajęcia ceramiczne rozwijają w dziecku poczucie estetyki i umiejętności plastyczne,  mają możliwość  aktywować pokłady kreatywności i rozwinąć wyobraźnię przestrzenną.
Podczas zajęć nie jest istotny efekt, lecz sam proces pracy z gliną, zabawa, nieskrępowana kreatywność i samodzielne doświadczanie.
Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu pod nazwą: „Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego w 2023 roku – projekt pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży „. Umowa 16/DOT/DPU/2023