Warsztaty w sołectwie Adamowice

Relacje to jedna z najważniejszych sfer naszego ludzkiego doświadczenia. Sposób, w jaki je postrzegamy, przeżywamy i budujemy wpływa bezpośrednio na nasze emocje ,a przede wszystkim na  jakość naszego życia.
Chcąc poczuć atmosferę świąt w sołectwie Adamowice uczestniczki warsztatów  stworzyły niepowtarzalne wianki. Ich tworzenie wprowadziło  w klimat świąt, sprawiło  wiele radości ,  a przede wszystkim  pozwoliło  oderwać się od codziennych obowiązków. Każdy stworzony podczas warsztatów  wieniec jest nie tylko piękną ozdobą, ale także wyrazem  nieograniczonej kreatywności uczestniczek.
Dziękujemy  Karolowi Szymura  za przeprowadzenie zajęć z budowania relacji, Joanna Brzózka za warsztaty florystyczne , sołtysce Marzenie Łukoszek za zorganizowanie spotkania, a wszystkim uczestnikom za obecność .
Zajęcia w ramach „Górnośląsko-Zagłebiowskiego Uniwersytetu Ludowego” w Gminie Lyski . Projekt finansowany ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030