Zawieszone zajęcia w Dziennym Domu „Senior+”

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-Cov-2,

ZGODNIE Z POLECENIEM NR 60/2020 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 9 KWIETNIA 2020 R.

OD 11.04.2020 R. DO 24.04.2020 R.

ZOSTAJĄ ZAWIESZONE WSZYSTKIE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE

 W DZIENNYM DOMU „SENIOR +”

 

Zawieszone zajęcia w Świetlicy Wielopokoleniowej

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-Cov-2,

ZGODNIE Z POLECENIEM NR 60/2020 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 9 KWIETNIA 2020 R.

OD 11.04.2020 R. DO 24.04.2020 R.

ZOSTAJĄ ZAWIESZONE WSZYSTKIE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE

W ŚWIETLICY WIELOPOKOLENIOWEJ.

Zawieszone zajęcia w Świetlicach Środowiskowych

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-Cov-2,

ZGODNIE Z POLECENIEM NR 60/2020 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 9 KWIETNIA 2020 R.

OD 11.04.2020 R. DO 24.04.2020 R.

ZOSTAJĄ ZAWIESZONE WSZYSTKIE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE

WE WSZYSTKICH FILIACH ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W NOWEJ WSI.