Maseczki dla Seniorów

Pracownicy Ośrodka Wspierania Rodziny systematycznie szyją maseczki dla Seniorów 65+ naszej gminy. Codziennie staramy się przekazywać gotowe partie sołtysom. Do tej pory wydaliśmy łącznie 370 szt.:

Bogunice – 50 szt.
Pstrążna – 60 szt.
Sumina – 70 szt.
Nowa Wieś – 30 szt.
Zwonowice – 80 szt.
Lyski –  40 szt.
Adamowice – 40 szt.

W czwartek 23 kwietnia sołtysi Dzimierza, Żytnej oraz Raszczyc odbiorą przygotowane dla nich maseczki. Kolejne 180 szt.

Od piątku wydawana będzie druga partia uszytych maseczek do poszczególnych sołectw.